Hyppige stilt spørsmål/svar


Hva er FODDER/GreenGress ?

Det er kontrollert spiret korn, ofte med Bygg som grunnkilde


Er det kostbart å komme igang?

Nei, vi tilbyr hjelp, der du handler flesteparten av grunn-tingende ved din lokale Class Olsson


Mikro systemet, hvorfor skal jeg ha det?

Tilbyr at du blir kjent med produktet, og gjør nåen av dine egen erfaringer, for en rimelig omkostning


Vil FODDER/GreenGress kunne erstatte grovfôr?

Ja, og også store dele av dit kraftfôr forbruk


Hva er nærings fordelen?

Produktet er kjent for og øke tilveksten for okser/sauer, gi bedre trivsel/fordøyelse, og vitamin/mineral oppta


Nåen av mine Heste er glukose intolerant, kan dette FODDER benyttes?

Ja, sammen med 20% høy – er kjent produkt for OL heste, eks. «Team Frederick´s»


Jeg har Høns for egglegning produksjon, å ønske å høre kan dette anvendes/er det økologisk?

Ja, flere har benytte sig av dette FODDER system, for omlegning til økologisk produksjon (på dagen)


Fôrenheter? Hvordan er det med FODDER?

Erfaringer tilsier ca. 2,5 – 2,8 gange mere pr. kg. Sammenholdt med tradisjonell grovfôr


I påstår en fôr pris på mellom 55 – 90 øre/kg, hvordan skal det forståes?

Etter forbruk av råvare + avskrivning av installasjon, og energiomkostninger vil de større anlegg komme best ut, og de helt små for eks. En enkelt hest blir omkostningen ca. 90 øre/kg.


Jeg har 25 melkekjør, og ca. 20 ungdyr, hva vil det koste mig?

Ved tidligere oppsett, kostet det bonden ca. 55 øre/kg, valg av automatiseringsgrad kan øke omkostningene opptil 65 øre/kg.


Jeg er en Sauebonde, har 200 vinterfôret stamdyr, har realt plass for 400 livsdyr, kan dette være nået for mig?

Ja, du vil fremover være helt uavhengig av høsting av grovfôr på dine innmarker, som fremover kan du holde sauene lengre tid nær gården, og redusere dit tab av lam til rovdyr.


Er nystartet bonde, har tidligere leit hjelp for høsting, vurdere investering i maskinpark, er det lurt?

Nei, din investering i maskiner vil bli over det dobbelte av, hva et effektivt FODDER system vil koste deg.


Jeg ser Dere påstår, at vi vil kunne få bedre tid til vår familier, hvordan skal det forståes?

Du vil fremover ikke skulle tenke på den korte vekstsesong, Du produsere løpene med et FODDER system, året rundt det fôr du trenger. Så på sommeren/høsten har du nu mulighet for at være sammen med dine barn, og de kan være med på lengre tuer. (Du får mulighet å holde mere fri, i de perioder som barne også har fri for skole)


Hvorfor mener Dere at FODDER kan anvendes til så mange forskjellige dyreslag?

FODDER prinsippet som er grunnpillen, kan justeres oppskriften etter aktuelle dyrehold. Der tilsetning av forskjellige kornsorter er mulig, samt å tilføre ekstra mineraler ved planteproduksjonen, således at det ferdige Fôr oppfyller de beste betingelser for dine dyr.


Hei, jeg ønsker å komme igang, har gjort nåen erfaringer, med dit mikro anlegg – har bare hat et dårlig år, og kan ikke se for mig nåen større investering like nu, har Dere en løsning?

Ja, da FODDER systemet er en flyttbar maskin, ligger det inne for reglene omkring leasing. Eks. Anlegg passende til 25 mjølkekjører og 30 ungdyr, har en leasingpris på ca. 50 tusende kroner/året, med estimeret fôr omkostning på 65 øre kg. Fullfôr.


Jeg forstå ikke helt hvordan 1 kg byggkorn (1Fe) vil kunne bli til 8 kg høyverdig fullfôr (2½Fe)?

Ved aktivering av kornet skjer flere prosesser, og der det er mellom 6 – 10 dage henne i forløbet, har det utviklet sig til et bedre fordøyelig materialer for drøvtygger/gress spisende dyr, jordmineraler kan omsettes i planten, og gjøres enklere tilgjengelig for dyret. Kjent er fôr utnyttelse for normal grovfôr/kraftfôr for disse dyr vanlige kun ca. 30% i beste fall, men den friske GreenGress har et fôroppta på over 80%. Mere videnskaplig informasjon ligger i aktuell link: ww


Hvor skal vi få kornet fra? Er der spesielle krav?

Norgesfôr, eller herfra, Om du selv leder etter Norsk Byg, skal det være kvalitet for såing (husk det skal være ubeist) meget korn er varmebehandlet, som ødelegger spirings-evnen. Kvaliteten på kornet, skal helst ha tørret naturlig, og formen på sæden skal være lett buttet.. Ikke har tegn på inntørking. Om du velger og kjøpe i sekk, kan dette være at fortrekke, så spisserne ikke er slit av. (Spirings-evnen påvirkes) Og husk innkjøp på høsten, for hele året, der prisen vannlikt går opp ut på vinteren, og så kan der samtidig spares lidt på transport.


Hvordan beregner jeg hvor meget korn jeg skal bru for året?

Din samlede vekt på dyrene, og 2 - 3% dagsfôring, tilsvare dagsproduksjonen dividert med 7 gange med antall dages fôr. (eks. 25 melkekjør + 30 ungdyr [høyt utbytte ønskes] så 3% av dyr vekten og 250 dage fôring = ((((((25 x 400) + (30 x 250)/100)*3)/7)*250) ca. 19 tonns) - Eget regneark kan rekvireres, som også innholere beregning av Fôrverdien, areal, dyreslag og aktivitets/ytelses nivå, og samlede omkostninger.